ปลากระป๋องจากทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง - เรื่องราวของปลากระป๋อง