เกี่ยวกับเรา

ประวัติของ ทวีชัย ฟู้ด

 

ประวัติบริษัทของ ทวีชัย ฟู้ด

บริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2000 ด้วยกลุ่มผู้มีความสามารถทางด้านอาหารกระป๋องและกลุ่มอาหารแช่แข็ง บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ ทางภาคใต้ของไทย เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก

วิสัยทัศน์

ดำเนินการผลิตด้านอาหารบรรจุกระป๋องทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากทะเล มุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด