วีดีโอแนะนำบริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โรงงานของเรา

โรงงานผลิตปลากระป๋องทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด ดำเนินการผลิตด้านอาหารกระป๋องทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากทะเล มุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด